Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als verhuisbedrijf

Iets terugdoen voor het milieu vinden we heel belangrijk. Duurzaamheid komt daarom terug in alles wat we doen. Zo is onze bedrijfsvoering helemaal CO2-neutraal; met onze gebouwen en ons vervoer stoten we geen schadelijke stoffen uit. Niet voor niets hebben wij het ISO14001-certificaat ontvangen, waar we ieder jaar weer voor gecontroleerd worden.

Met afval van onszelf en onze klanten gaan wij circulair om. Dat houdt in dat we zoveel mogelijk spullen en materialen hergebruiken. Als het niet meer bruikbaar is, dan recyclen we het in onze eigen milieustraat. Daar maken we er bruikbare grondstoffen van.

Daarnaast dragen we een steentje bij aan de maatschappij. We sponsoren bijvoorbeeld maatschappelijke activiteiten in de regio, en bieden werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, staat bij POT al jaren hoog op de agenda. We hebben veel geïnvesteerd in duurzaamheid en MVO. Maar altijd zijn we op zoek naar oplossingen die een win-win situatie opleveren voor zowel POT als de maatschappij. In 2012 werd POT gekozen tot het beste verhuisbedrijf op het gebied van MVO.

CO2- neutraal

Ons pand in Amersfoort heeft geen gasaansluiting en is dus CO2-neutraal. Zo wordt de uitstoot van ons wagenpark gecompenseerd. Wij recyclen zoveel mogelijk grondstoffen en digitaliseren alle informatie om het papiergebruik terug te dringen. Daarnaast helpen wij ook onze klanten met het digitaliseren van hun archieven.

Regelmatig geven een aantal van onze enthousiaste medewerkers rondleidingen aan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren. Deze leerlingen krijgen een exclusief kijkje in ons pand aan de Databankweg in Amersfoort. Zo leren wij de kinderen iets over het milieu en alles wat POT doet.

CO2-Prestatieladder trede 3 gecertificeerd

Wij willen verantwoord en duurzaam opereren met zorg voor ons milieu. We investeren dan ook in milieuvriendelijke en innovatieve oplossingen om onder andere de schadelijke uitstoot van CO2 verder terug te dringen. We stellen onszelf de uitdaging in de komende jaren te werken naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering.

PORTFOLIO CO2 PRESTATIELADDER
HALFJAAR CO2 FOOTPRINT
2020 RAPPORT CO2 POT BEHEER

Social return

Mensen zijn belangrijk voor POT, binnen en buiten de organisatie. Samen met verschillende initiatieven spannen we ons in om mensen met een arbeidsbeperking en jongeren met onvoldoende kwalificaties of ervaring te helpen aan een arbeidsplek, stageplek of leerwerkplek. In totaal vullen we meer dan 10% van ons personeelsbestand in met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij vacatures voor geschikte functies op kantoor, in het magazijn of binnen de verhuisploeg zetten wij wervingskanalen in die kandidaten uit deze doelgroep aandragen. Zoals gemeentes, werkgeversservicepunten en lokale leer-werkbedrijven.

Leerbedrijf

POT is een ‘Erkend Leerbedrijf’. Dat betekent dat jongeren bij ons hun vakdiploma’s kunnen halen. Per jaar willen we vier stagiaires plaatsen. Met al onze mogelijkheden willen we graag een bijdrage leveren om zo het vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen én te aan te pakken. We weten dat een stage helpt bij het maken van een goede beroepskeuze. De juiste keuze houdt studenten gemotiveerder en beperkt uitval. Studenten die toch uitgevallen zijn, bieden we ook de mogelijkheid van een stage met als doel om ze zo terug te leiden naar school. We gaan dan met ze in gesprek om ze te motiveren hun school weer op te pakken. Stoppen ze toch definitief? Dan bekijken we of we de vroegtijdige schoolverlaters een baan kunnen aanbieden. Meer weten over de stages en BBL-trajecten die POT biedt? Check de speciale pagina voor POT-stages.

Meer weten over POT als leerbedrijf? Neem contact op met de afdeling P&O, via info@potholding.nl of bel 033- 450 82 10.

Sponsoring

POT wil graag een steentje bijdragen aan de maatschappij om ons heen. Als verhuisbedrijf staan wij midden in de samenleving, we hebben een band met de omgeving en de steden waar we zijn gevestigd. Daarom vinden we sponsoring belangrijk. Of dat nu grote evenementen zijn of kleine activiteiten in de wijk.

Elk jaar steunt POT allerlei activiteiten in en rondom de plekken waar we gevestigd zijn, Amersfoort, Apeldoorn, Zeist en Utrecht. Soms doen wij dit met een financiële bijdrage, maar als bedrijf dat zich bezig houdt met verhuizen en opslag, willen wij natuurlijk het liefst onze talenten inzetten. Daarom bieden wij regelmatig logistieke ondersteuning aan maatschappelijke projecten. Een mooi voorbeeld is de jaarlijkse Schoenmaatjes actie van Stichting Edukans. De leerlingen van verschillende basisscholen vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. POT verzamelt deze schoenendozen en verstuurt deze ‘cadeaus’.

Sponsoraanvraag doen? Neem contact met ons op via info@potholding.nl of bel 033- 450 82 10.