CO2 rapportage verplicht

Onze CO2-uitstoot moet drastisch omlaag. Dat is één van de belangrijkste pijlers uit het Klimaatakkoord uit 2019. Sinds 1 januari 2024 moeten alle bedrijven met meer dan 100 werknemers hun CO2-uitstoot bij gaan houden. Voor POT is duurzaamheid prioriteit nummer 1.

CO2 uitstoot mobiliteit bijhouden

Meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer is werk-gerelateerd. Na enkele keren uitstel, is een meetplicht voor bedrijven om hun CO2-uitstoot sinds dit jaar een feit. Deze maatregel is onderdeel van de Omgevingswet en gaat in eerste instantie om bedrijven met meer dan 100 werknemers en publieke organisaties.

Bedrijven moeten jaarlijks een rapportage aanleveren van de CO2-uitstoot van de totale mobiliteit van de medewerkers. Het gaat dan over:

  • Afgelegde kilometers woon-werk verkeer in Nederland
  • Afgelegde zakelijk kilometers in Nederland
  • De gebruikte vervoermiddelen
  • Brandstoftype per vervoermiddel

Er zijn nog uitdagingen om de CO2-uitstoot exact te kunnen berekenen. Zo is reizen met eigen vervoer lastig mee te nemen, en zijn de normen voor uitstoot nog algemeen te noemen. Maar belangrijk is dat het begin er is. En POT gaat daarin graag nog een stapje verder.

Voorop lopen in duurzaamheid

Wil je, net als POT, écht voorop lopen op het gebied van duurzaamheid, dan is het bijhouden van je gehele CO2 uitstoot een mooie stap. Niet alleen van je mobiliteit, maar ook de inkoop van goederen en diensten. Als jouw bedrijf op de CO2 ladder niveau 3 of hoger heeft, is dat zelfs verplicht. Wij kunnen helpen met onze CO2 rapportage tool. Wil je een gratis adviesgesprek bij POT over deze tool? Neem dan contact met ons op via onderstaande button