Durf jij duurzame keuzes te maken voor een betere toekomst?

Ik heb het in mijn blogs al eerder gehad over duurzaamheid. Net als vele andere organisaties hebben wij voor onszelf ambitieuze doelstellingen geformuleerd op dit gebied. Het is mijn overtuiging dat je die alleen kunt realiseren als deze voortkomen uit een intrinsieke motivatie om de wereld een beetje beter te maken. Voor deze gelegenheid heb ik Mark Pot gevraagd om te vertellen over hoe duurzaamheid al die jaren een rol heeft gespeeld binnen ons familiebedrijf. Je leest er alles over in deze blog.

Het allereerste begin

In ons gesprek grijpt Mark eerst terug op het verleden. “Het begon voor ons ooit allemaal in 1905 met een kar met schepijs. Die karren werden in de winter gebruikt voor transport. Mijn overgrootvader Wim Pot zag toen al dat daar de toekomst lag en maakte hetzelfde jaar nog de transitie naar een verhuisbedrijf. In de loop der tijd is de onderneming uitgegroeid tot een complete logistieke dienstverlener die bijna alles doet en ook bijna alles kan, en niet alleen lokaal maar ook landelijk actief is.”

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

“In 2000 hebben we ons huidige pand in Amersfoort betrokken. Als transportbedrijf ben je in theorie per definitie vervuilend. Om te laten zien dat het anders kan, hebben we besloten onze huisvesting CO2 neutraal te maken. Daarmee liepen we voorop, we waren het tweede bedrijfspand in Nederland dat volledig CO2 neutraal was. Het sterkt mij als vertegenwoordiger van de vijfde generatie in de visie dat we als POT de wereld beter willen achterlaten dan we hem hebben gekregen. Duurzaamheid is dan ook een essentiële pijler binnen ons familiebedrijf. Bij alles wat we doen, is het streven zo min mogelijk schade toe te brengen aan onze omgeving.”

Zo zetten we met onze eigen milieustraat in op maximale scheiding van afvalstromen en kijken we bij de aanschaf van verhuismaterialen kritisch naar de milieuaspecten. “Daarnaast hebben we drie elektrische vrachtwagens besteld waardoor ons wagenpark binnen drie jaar emissievrij is. We kijken ook verder vooruit en zijn medeoprichter van het eerste waterstoftankstation in de provincie Utrecht, in Nieuwegein. Dit jaar komen er nog tankstations bij in Amersfoort, Rotterdam en Nijmegen.”

Tijd voor de volgende stap

Wat zijn de plannen voor de toekomst? “Het streven is uiteindelijk 100% emissievrij te werken, we zijn dan ook constant bezig duurzame oplossingen te bedenken voor alles wat we doen. Om dat ook inzichtelijk te maken voor anderen, hebben we ons vorig jaar gecertificeerd voor Niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Nu gaan we voor Niveau 4. Om dat te kunnen halen, zullen we ons niet alleen op onszelf maar op de hele keten – onze klanten, leveranciers en andere samenwerkingspartners – moeten richten, in de hoop ook hen te inspireren te gaan voor CO2 reductie. Natuurlijk is dat niet iets wat van de ene op de andere dag geregeld is. We moeten hier samen naar toegroeien, stap voor stap. Ik ben ervan overtuigd dat het kan, als je het maar echt wil.”

Het betekent volgens Mark echter wel dat je als onderneming keuzes moet durven maken. “Wij gaan bijvoorbeeld een project simpelweg niet aan wanneer een potentiële klant aangeeft niet na te willen denken over circulariteit. En van onze leveranciers verwachten we dat ze minimaal over de certificaten ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) beschikken.”

Duurzaamheid als instrument

“Duurzaamheid is binnen ons bedrijf onlosmakelijk verbonden met twee andere belangrijke pijlers: kwaliteit en mensgerichtheid”, vervolgt Mark. “We hanteren een hele hoge kwaliteitsstandaard. We doen het òf heel goed, òf we doen het niet. Onze zakelijke klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,7, daar zijn we ontzettend blij mee. En we zijn ons er terdege van bewust dat onze medewerkers daar een essentiële rol in spelen. Als ik het over familie heb, dan heb ik het ook over hen. En voor onze familie zorgen we goed, als zij het naar hun zin hebben en zich binnen het bedrijf kunnen ontwikkelen, dan heeft uiteindelijk iedereen daar baat bij.”

Daarmee is duurzaamheid voor POT geen doel op zich, het is een middel om met elkaar beter te worden zodat we kwaliteit kunnen leveren voor onze klanten.

Meer weten?

Stuur een bericht, dan maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek.