Gebundelde levering van facilitaire goederen: een schone leefomgeving en van alle gemakken voorzien!

De binnensteden worden drukker en drukker. Vervoerders van goederen voor zowel particulieren als bedrijven rijden heen en weer om alles tijdig op de plaats van bestemming te krijgen. Het is een grote bron van irritatie voor zowel de bewoners als de mensen die werken in de stad. Daarnaast is al die uitstoot van broeikasgassen ook nog eens slecht voor je gezondheid. Een schonere leefomgeving staat bij velen dan ook hoog op het verlanglijstje. Ook als facilitair manager kun je hier een bijdrage aan leveren door bewuste keuzes te maken in de belevering van de (facilitaire) goederenstromen van je organisatie.

De ambities

In 2015 sloten landen wereldwijd het klimaatakkoord van Parijs. Het doel: gezamenlijk terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Ook lokale en regionale partijen conformeren zich hieraan. Zo hebben verschillende gemeenten (en bedrijven) een Green Deal gesloten waarin zij de ambitie uitspreken om in 2025 een emissievrije binnenstad te realiseren. De binnensteden zijn vanaf dat moment alleen nog maar toegankelijk voor emissievrije voertuigen.

Stadslogistiek is de toekomst

Uiteindelijk is iedere organisatie natuurlijk gebaat bij een stad die plezierig is om in te werken en om in te wonen. We hebben er allemaal een eigen verantwoordelijkheid in, dus het is goed om na te denken welke rol jouw onderneming hierin kan vervullen. Je kunt bijvoorbeeld je leveranciers vragen of zij met elektrische voertuigen willen leveren. Dat is natuurlijk mooi maar dit betreft slechts één schakel in de logistieke keten. Hoe is het vervoer in voorgaande stappen precies geregeld? En in hoeverre zijn er mogelijkheden om goederen te bundelen zodat er überhaupt minder voertuigen in de binnensteden komen?

Pot Stadslogistiek biedt een antwoord op die vragen en is steeds meer in opkomst. Bij deze nieuwe, milieuvriendelijke manier van goederenbezorging brengen leveranciers goederen naar een lokale stadshub aan de rand van de stad. Daar worden de bestellingen gebundeld, waarna ze met emissievrije voertuigen naar de gewenste locaties worden gebracht. Als POT fungeren wij als lokale stadshub in Amersfoort en Utrecht, samen met de andere betrokken partijen verbeteren we de leefbaarheid van de stad. In onze visie is stadslogistiek echt de toekomst, het zal de komende jaren in steeds meer steden navolging gaan vinden.

Wat kun jij doen?

Wat kun je als facilitair manager zelf doen om de belevering van de goederenstromen voor je organisatie zo duurzaam mogelijk te maken?

Stap 1: Neem emissievrije én gebundelde levering van je facilitaire goederen mee in je inkoopbeleid.

Door het op te nemen in je beleid is er structureel aandacht voor deze kwestie en kun je bij iedere offerteaanvraag c.q. aanbesteding navragen hoe het vervoer is geregeld. De mogelijkheden om aan je eisen te voldoen, verschillen ongetwijfeld per productgroep.

Stap 2: Zoek een goede marktpartij die de integrale ketenregie kan overnemen.

Als je je beperkt tot stap 1, duurt het lang voordat je daadwerkelijk je doelen behaalt. Wil je snel effect zien, dan is het aan te raden een marktpartij in de arm te nemen die (samen met jou) in gesprek gaat met niet alleen nieuwe maar ook je huidige leveranciers. Onderschat niet wat je bij de laatsten kunt bewerkstelligen, vanuit de vertrouwensband die je hebt opgebouwd kun je gezamenlijk verkennen wat er mogelijk is.

Stap 3: Wacht niet tot het te laat is!

2025 is niet meer zo ver weg. Langzaam maar zeker gaan de binnensteden steeds verder op slot voor voertuigen die broeikasgassen uitstoten. Natuurlijk zullen leveranciers noodgedwongen eveneens op zoek gaan naar oplossingen, de kans is echter groot dat zij dit ieder voor zich zullen doen en niet uit zichzelf de krachten zullen bundelen. Pak dus vooral de regie en stimuleer je leveranciers om via stadslogistiek te leveren. Daarmee blijf je de regelgeving van jouw gemeente een stap voor.

Wat levert het jou op als organisatie?

Een prettige, gezonde leefomgeving uiteraard, maar daarnaast is het vast fijn dat er minder ontvangstmomenten zijn waar je rekening mee moet houden. Je kunt immers regelen dat alle spullen samen worden geleverd, dat scheelt weer regelwerk. In de huidige coronatijd is het een bijkomend voordeel dat externe contacten zo tot een minimum worden beperkt. En last but not least draag je ook nog eens bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van je bedrijf. Waarom zou je je dus niet hard maken voor duurzame levering van facilitaire goederen?

Wil je weten wat wij op dit gebied voor je kunnen betekenen, neem dan vooral contact op voor een persoonlijk gesprek. Meer informatie over stadslogistiek in Amersfoort en Utrecht is te vinden op https://www.pot-verhuizingen.nl/zakelijk/stadslogistiek-amersfoort-en-utrecht/.